Wie zijn wij

Het Bijbel Open comite is ontstaan uit een groep christenen van verschillende christelijke gemeenten, naar aanleiding van bijbel open avonden georganiseerd door de EO , ruim 40 jaar geleden. Daar is toen het verlangen ontstaan om het Profetische Woord meer onder de aandacht te brengen. Dit, omdat het profetische Woord binnen de gevestigde kerken een vaak gesloten /bedekt onderwerp is. Ook vanuit de Bijbel wordt het belang o.a. in de brief van II Petrus 1 vs 19 benadrukt.

" En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet er wel aan, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten ".

Met deze doordeweekse avonden willen we mensen vanuit Gods Woord en geinspireerd door zijn Geest, bemoedigen en in kennis doen toenemen m.b.t. het plan voor Israël, de Gemeente en henzelf, om steeds meer naar Zijn wil te leven en Jezus Christus te verwachten die deze schepping zal terug brengen onder de heerschappij van God onze Vader. Bezoekers die de Here Jezus nog niet kennen als hun persoonlijke verlosser, willen we wijzen op de noodzaak van het aanvaarden van de Here Jezus als hun persoonlijke verlosser, Heer en Heiland ! Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.


Het Bijbel Open Comite is een kerk onafhankelijk comite, die zijn avonden houd in het multifunctionele gebouw aan de H.J. Roubosstraat 3 , 4251 BZ te Werkendam. De ingang heeft de naam " Vlechtwerk ".