Bijbel Open Avond D.V. 30 november 2023

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. D.V. te houden Bijbel Open Avonden

en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal mogen zijn.

 

Op D.V. donderdag 30 november 2023, willen we samen met u, zo de Here wil en wij leven, de bijbel openen, en in afwachting van Zijn spoedige wederkomst naar deze aarde zal Br. Jac. Nugter verder gaan met het laatste stukje uit Lucas 23.

Als u vragen hebt over de studie van br. Hans Huijzer of u wilt de powerpoint opvragen dan kunt u een email sturen naar hanshuijzer49@gmail.com

 

De Here heeft U en jou op het oog en wil door middel van Zijn Woord, zich aan u en jou openbaren.

Bent u ook benieuwd naar wat de Here God door zijn dienstknecht tegen ons wil zeggen? Kom dan luisteren.  

U / jij bent van harte uitgenodigd, voor het eerst of opnieuw, om met elkaar het Woord van God te onderzoeken
en onder de indruk te komen van Zijn grootheid en goedheid en Zijn wil voor ons leven.


De avond start om 20.00 uur.


Inloop vanaf 19:30 uur, met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te nuttigen. 

 

 Laten we ook gebed houden voor elkaar als broeders en zusters, onze diebaren en juist ook voor hen die Jezus nog niet als hun Redder en Herder kennen. 
Alle dingen zijn in Zijn hand !
 

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

U kunt natuurlijk de vele geluidsopnames van de avonden terug luisteren op deze site. 

(wilt u de opnames via een smartphone beluisteren dan moet u dit doen in de "landscape"modus (liggend scherm))

Toegevoegd zijn opnames van het boek Zacharia , een studie van de ons ontvallen Maarten Ezinga uit 2010. 

 

Van harte aanbevolen !

 

De samenkomsten vinden plaats in dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <