Zomer Zang Avond D.V. do. 11 juli 2019

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

Op D.V. donderdag 11 juli 2019 willen we samen met u de Here God de lof toe zingen. 

Op deze avond wordt er veel gezongen uit de bundel van Johannes de Heer en is er gelegenheid om een getuigenis te geven.

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

Kom zingen en luisteren!   

 

De samenkomst zal plaatsvinden op de nieuwe locatie, in het Dorpshuis "het Vlechtwerk"

u / jij bent van harte welkom !!
 

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <

 

 

Fotos: